• Weiste, E., Lindholm, C., Stevanovic, M. & Valkeapää, T. (2021). Osallistumisen haasteet: Tutkimuskohteena vuorovaikutus mielenterveyskuntoutuksessa. In Kohtaamisia kentällä: Soveltava keskusteluntutkimus ammatillisissa ympäristöissä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1471. Nissi, R., Simonen, M. & Lehtinen E. (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 58–89.
 • Weiste, E., Lindholm, C., Valkeapää, T. & Stevanovic, M. (2021). Interactional use of compliments in mental health rehabilitation. Journal of Pragmatics, 177, 224–236. DOI: 10.1016/j.pragma.2021.02.019
 • Koskinen E., Tuhkanen, S., Järvensivu, M., Savander, E., Valkeapää, T., Valkia, K., Weiste, E. & Stevanovic, M. (2021). The Psychophysiological Experience of Solving Moral Dilemmas Together: An Interdisciplinary Comparison Between Participants With and Without Depression. Front. Commun. 6:625968, 1–16.
 • Stevanovic, M., Tuhkanen, S., Järvensivu, M., Koskinen, E., Savander, E. & Valkia, K. (2021). Physiological Responses to Proposals During Dyadic Decision-Making Conversations. PLoS ONE 16(1) : e0244929, 1–20.
 • Stevanovic, M., Lehtinen, E., Lindholm, C., Nissi, R., Valkeapää, T. & Weiste, E. (2020). Vuorovaikutus, osallistuminen ja tekstin yhteinen tuottaminen. Tapaustutkimus valmennusryhmäkeskusteluista. Aikuiskasvatus, 40(3), 212–231.
 • Paananen, J., Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (2020). Tensions and Paradoxes of Stigma: Discussing Stigma in Mental Health Rehabilitation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 16.
 • Weiste, E., Stevanovic, M. & Lindholm, C. (2020). Introduction: Social Inclusion as an Interactional Phenomenon. In Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (eds.). Cham: Palgrave Macmillan, pp. 1-41.
 • Stevanovic, M., Valkeapää, T., Weiste, E. & Lindholm, C. (2020). Promoting Client Participation and Constructing Decisions in Mental Health Rehabilitation Meetings. In Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (eds.). Cham: Palgrave Macmillan, pp. 43-68.
 • Valkeapää, T., Stevanovic, M., Weiste, E. & Lindholm, C. (2020). Standards of Interaction in Mental Health Rehabilitation: The Case of “Consensus-Based” Decisions. In Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (eds.). Cham: Palgrave Macmillan, pp. 275-303.
 • Stevanovic, M., Lindholm, C., Valkeapää, T., Valkia, K. & Weiste, E. (2020). Taking a Proposal Seriously: Orientations to Agenda and Agency in Support Workers’ Responses to Client Proposals. In Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (eds.). Cham: Palgrave Macmillan, pp. 141-164.
 • Lindholm, C., Stevanovic, M., Valkeapää, T. & Weiste, E. (2020). Writing: A Versatile Resource in the Treatment of the Clients’ Proposals. In Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (eds.). Cham: Palgrave Macmillan, pp. 187-210.
 • Paananen, J., Lindholm, C., Stevanovic, M., Valkeapää, T. & Weiste, E. (2020). “What Do You Think?” Interactional Boundary-Making Between “You” and “Us” as a Resource to Elicit Client Participation. In Joint Decision Making in Mental Health: An Interactional Approach. Lindholm, C., Stevanovic, M. & Weiste, E. (eds.). Cham: Palgrave Macmillan, pp. 211-234.
 • Stevanovic, M., Valkeapää, T., Weiste, E. & Lindholm, C. (2020). Joint decision making in a mental health rehabilitation community: the impact of support workers’ proposal design on client responsiveness. Counselling Psychology Quarterly.
 • Valkeapää, T., Tanaka, K., Lindholm, C., Weiste, E., & Stevanovic, M. (2018). Interaction, Ideology, and Practice in Mental Health Rehabilitation. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, 1-15.