Mielenterveysongelmat ovat länsimaisten yhteiskuntien suuri haaste. Ne lisäävät yksilön kärsimystä ja ovat myös taloudellinen taakka. Mielenterveyskuntoutujat työllistyvät usein muuta väestöä huonommin ja ovat muutoinkin vaarassa jäädä yhteiskunnan marginaaliin.

Tutkimuksessamme tarkastelemme sosiaalista vuorovaikutustilanteita, joissa yhdellä tai useammalla vuorovaikutuksen osallistujista on mielenterveyden ongelmia, tarkastellen heidän sosiaalisen osallisuuden mahdollisuuksiaan.  Selvitämme voimaantumisen kokemusta vuorovaikutuksessa, yhteiseen päätöksentekoon osallistumista sekä työllistymisen sosiaalisia esteitä.

Tutkimusaineistomme koostuu vuorovaikutustilanteista ja haastatteluista kolmannen sektorin organisaatiossa. Projektissa yhdistetään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Mielenterveyspalveluiden käyttäjät osallistuvat projektin suunnitteluun ja toteutukseen.

Tutkimuksemme tarjoaa uutta tietoa vuorovaikutuksesta mielenterveyskuntoutujien kanssa. Tietoa voidaan soveltaa sekä mielenterveyskuntoutuksen että osatyökykyisten työllistymistoimien kehittämisessä.

Tutkimustamme rahoittaa Suomen Akatemia (1.9.2017–31.8.2021; hanke: Sosiaalinen osallisuus, vuorovaikutus ja mielenterveysongelmat, PI: Camilla Lindholm) ja Helsingin yliopisto (1.1.2018–31.8.2020; hanke: Osallistuminen, yhteinen päätöksenteko ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, PI: Melisa Stevanovic).