Mielenterveysongelmilla on vahva yhteys työttömyyteen. Mielenterveyskuntoutujien työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi onkin olemassa sekä julkisen että yksityisen sektorin ohjelmia. Tällaisia ohjelmia on kahdenlaisia: tuettua työtä ja ohjaavaa työvalmennusta (Crowther et al. 2001; 2010). Tuetussa työssä asiakkaat saatetaan kilpaileville työmarkkinoille ilman pitkällistä valmennusta, kun taas ohjaava työvalmennus sisältää monenlaista valmentautumista (esim. työ- ja päivätoiminta, siirtymätyö, koulutukset) ennen kilpaileville työmarkkinoille siirtymistä. Tässä projektissa tarkastelemme Klubitalon siirtymätyöohjelmaa (Raeburn ym. 2015), joka tarjoaa ohjaavaa työvalmennusta.

Siirtymätyöohjelma – kuten mikä tahansa muukin ihmisten toimintaan perustuva ohjelma – toteutuu viime kädessä ihmisten välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Siirtymätyöpaikat syntyvät vuorovaikutuksessa Klubitalon edustajien ja työnantajien kanssa, samalla kun siirtymätyöohjelman piiriin tuleminen edellyttää mielenterveyskuntoutujilta vuorovaikutusta Klubitalon henkilöstön kanssa. Työpaikalla jäsenten on lisäksi kommunikoitava työnantajien kanssa ja tutustuttava työtovereihinsa. Tässä projektissa tavoitteenamme on ymmärtää syvällisemmin näitä ratkaisevia vuorovaikutustilanteita, joita mielenterveyskuntoutuja kohtaa pyrkiessään kohti työllistymistä. Näin tulee mahdolliseksi myös löytää keinoja edesauttaa prosessin sujuvuutta.