Työntekijät

Camilla Lindholm
Vastuullinen tutkija
(Suomen Akatemian hanke)
camilla.lindholm[a]tuni.fi

Elina Weiste
Tutkija
elina.weiste[a]helsinki.fi

Taina Valkeapää
Väitöskirjatutkija
taina.valkeapaa[a]helsinki.fi

Tommi Ostrovskij
Tutkimusavustaja
tommi.ostrovskij[a]helsinki.fi

Milla Järvensivu
Pro gradu -tutkielman tekijä
milla.jarvensivu[a]helsinki.fi

Melisa Stevanovic
Vastuullinen tutkija
(Helsingin yliopiston hanke)
melisa.stevanovic[a]helsinki.fi

Miira Niska
Tutkija
miira.niska[a]helsinki.fi

Henri Nevalainen
Tutkimusavustaja
henri.nevalainen[a]helsinki.fi

Kati Mäntysaari
Pro gradu -tutkielman tekijä
kati.mantysaari[a]tuni.fi