Joint decision-making in mental health: An interactional approach – kirja julkaistu!

Yhteisellä päätöksenteolla voi olla kauaskantoisiakin seurauksia yksilön elämälle. Yhteiseen päätöksentekoon vaikuttaa kuitenkin monimuotoinen tekijöiden kokonaisuus, joten siihen liittyvät ihanteet voivat olla todellisuudessa yllättävän haastavia toteuttaa.

VOIS-tutkimushankkeen tutkijoiden Camilla Lindholmin, Melisa Stevanovicin ja Elina Weisten toimittama Joint decision-making in mental health: An interactional approach -teos julkaistiin kesäkuussa 2020. Kirjassa tarkastellaan tapoja, joilla mielenterveystyön ammattilaiset pyrkivät osallistamaan asiakkaat mukaan yhteiseen päätöksentekoon. Samalla tutkitaan sitä, miten nämä osallistamispyrkimykset kietoutuvat hienovaraisiin vallan ja asiantuntijuuden neuvotteluihin erilaisissa mielenterveyshoidon palvelutilanteissa.

Kirjan voit hankkia täältä tai olemalla sähköpostitse yhteydessä kirjan toimittajiin.

Hankkeen tutkimusavustaja Henri Nevalainen on kirjoittanut blogitekstin teoksen esittelystä vuoden 2021 Sosiologipäivillä. Voit lukea sen täältä.