Euroopan Klubitalojen konferenssi

Ehdotusten muotoilu vaikuttaa kuntoutujien osallistumiseen: täysin avoimet ehdotukset ovat liian haastavia ja täysin suljetut ehdotukset liian rajoittavia. Parasta siis operoida näiden ääripäiden välillä.

 

Runsasjoukkoinen yleisö koostui suurelta osin Klubitalojen kuntoutuja- ja henkilökuntajäsenistä.

 

Gaalaillallisella syötiin ja tanssittiin iloisissa tunnelmissa.