Hankkeen uudet työntekijät

Syystalven aikana hankkeessamme on aloittanut kolme uutta työntekijää. Samuel Tuhkanen on kognitiotieteen tohtorikoulutettava, joka keskittyy hankkeen kokeelliseen tutkimusosioon. Kaisa Valkia toimii tutkimusassistenttina ja tekee hankkeeseen sosiaalipsykolgian pro gradu -tutkielmaansa. Milla Järvensivu toimii hankkeessa toisena tutkimusassistenttina ja on niin ikään sosiaalipsykologian maisterivaiheen opiskelija.

 

Samuel ja Milla koeasetelmaa pilotoimassa.